MUDr. Zuzana Válková, CSc.

MUDr. Zuzana Válková, CSc.

lékařkaSpecializace

 • Diagnostika a léčba glaukomu a sítnice
 • Operace  předního i zadního segmentu oka
 • Konzervativní terapie předního  i zadního segmentu oka

Univerzitní vzdělání

 • 1969-1975 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Atestace

 • 1978 specializace I. stupně v oboru oftalmologie
 • 1983 specializace II. stupně v oboru oftalmologie
 • 1993 obhajoba dizertační práce 1.LF UK Praha ( CSc)

Licence  a certifikáty

 • Licence ČLK pro výkon samostatné praxe v oboru oftalmologie
 • Licence ČLK pro výkon odborného zástupce v oboru oftalmologie
 • Licence ČLK pro výkon funkce  primáře v oboru oftalmologie
 • Diplom ČLK za celoživotní vzdělávání lékařů

Členství v odborných a vědeckých společnostech

 • Česká lékařská společnost
 • Česká lékařská společnost J.E.Purkyně
 • Česká  oftalmologická společnost
 • Americká oftalmologická společnost
 • Evropská  vitreoretinální společnost

Odborná praxe a  stáže

 • 1986-1997 oční klinika LF UP Olomouc – odborný asistent, zástupce
  přednosty kliniky pro výuku
 • 1997-2006 oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava – přednosta kliniky
 • 2007 oční oddělení MNOF – primářka
 • 2008 - 2011 oční oddělení Vsetínské nemocnice (externí chirurg, lékař
  konzultant)
 • 1993-1994 stáž Ministerstva školství na Oční klinice Univerzity Tel Aviv,
  Izrael
 • 1997 stáž na oční klinice Uni Tel Aviv, Izrael- 1 měsíc
 • 1998 stáž 2 týdny na Oční klinice Univerrzity Marburg, Německo
 • 2000 stáž 2 týdny na Moorfield Eye Hospital Londýn, Anglie
 • 2003 krátkodobá stáž na Oční klinice Univerzity Frankfurt n. M.,
  Německo

Za důležité považujeme především spokojenost našich pacientů

Nabízíme Vám odborná vyšetření s vědomím, že nám svěřujete nejcennější smysl, svůj zrak. V Očním Centru Vision o Vás pečují kvalifikovaní odborníci s vysoce moderním lékařským přístrojovým vybavením.