Služby oční optiky v Novém Jičíně

Oční optika představuje specializované oddělení, kde klientovi (pacientovi) poskytujeme veškeré služby spojené s nošením brýlí, kontaktních čoček a dalších pomůcek. Oční optika je součástí poslání očního centra, kterým je komplexní péče o zrak.

Pro pacienta má spojení oční optiky a oční ordinace značné výhody. Všechny problémy a všechny záležitosti týkající se jeho zraku řeší vždy s jedním odpovědným partnerem. Oční optika je vedena na vysoce profesionální úrovni s využitím nejmodernějších přístrojů  pro  přesné zpracování brýlí  a očních pomůcek. Zábrus brýlových čoček, montáž  a servis  se provádí  přímo v oční optice  a tomu odpovídá i profesionální  úroveň personálu. 

Každá návštěva zákazníka je důsledně vedena v elektronické databázi. To má pro klienta mimořádné výhody. Nemusí se strachovat ze ztráty dokladu. Údaje o jeho brýlích, či jiných pomůckách jsou precizně a trvalé vedené v elektronické databázi s ochranou osobních dat. Z historie používání jednotlivých pomůcek (brýlí) můžeme se zákazníkem dosáhnout lepšího uspokojení při další zakázce.

Velmi užitečná je rovněž přímá konzultace očních techniků s lékaři při volbě dioptrických čoček a tvaru obrub za účasti klienta. Je to mimořádně důležité zvláště u dětí.

Hlavním posláním naší oční optiky je společně s lékařem nalézt pro klienta nejlepší řešení pro dobré a komfortní vidění s maximální ochranou zraku.


Za důležité považujeme především spokojenost našich pacientů

Nabízíme Vám odborná vyšetření s vědomím, že nám svěřujete nejcennější smysl, svůj zrak. V Gemini očním centru o Vás pečují kvalifikovaní odborníci s vysoce moderním lékařským přístrojovým vybavením.