Dětská oční ordinace a ortoptická oddělení
v Novém Jičíně a Kopřivnici se specializují na:

 • preventivní vyšetření zraku
 • vyšetření vidění, diagnostiku a léčbu refrakčních anomálii, vrozených vad od nejútlejšího dětství i v preverbálním věku (kdy dítě ještě nemluví)
 • péči o děti se šilháním a tupozrakostí, včetně komplexní léčebné ortoptické péče na svých detašovaných pracovištích
 • operativní korekce šilhání na spolupracujících pracovištích
 • ošetření slzných cest u kojenců

Od narození probíhá  vývoj vidění dítěte .Kritickým obdobím  je první rok života dítěte, ale vývoj vidění probíhá dále až do věku 8 let a je proto  v zájmu pozdějšího dobrého vidění  zrakové vady  včas zjistit a správně léčit .

Čas, který se ztratí v prvním roce života resp. v útlém dětství do 8 let pozdním záchytem, nedokonalým stanovením diagnózy a nefunkčním léčebným plánem je pro vývoj vidění kritický a nenahraditelný.

 

 

Vážení rodiče, pomozte včas odhalit oční vadu Vašeho dítěte

Věnujte pozornost varovným signálům, pečlivě pozorujte vaše děti a položte si, prosím, tyto otázky:

 • Nosí někdo v blízké pokrevní rodině brýle před 40 rokem života?
 • Vyskytlo se blízkém příbuzenstvu šilhání, tupozrakost nebo jiná oční onemocnění?
 • Zdá se Vám, že Vaše dítě šilhá, mhouří očí a hůře vidí?
 • Zdá se Vám, že Vaše dítě slzí, má třes očí, naklání hlavu na stranu, má omezený pohyb oka, přivírá jedno oko, má pokleslé víčko?
 • Zdá se Vám, že má Vaše dítě časté záněty spojivek, světloplachost, zvětšenou nebo zašednutou rohovku, rozdílnou barvou duhovky nebo zornice?
 • Zdá se Vám, že Vaše  dítě  sleduje  obrázky a televizi nepřiměřeně z blízka?
 • Máte dítě narozené před 32. gestačním týdnem?


Pokud si na některou otázku odpovíte kladně, navštivte naši oční ordinaci. Oční vyšetření dětí je mnohem náročnější než dospělých, vyžaduje velké zkušenosti, trpělivost a také se musí opakovat. 
Spolupráce rodičů je nezbytná a zkracuje proces léčení.

Včasné odhalení oční vady dítěte zajistí úspěšný proces léčení .

 

Vaše děti to v dospělosti velmi ocení.


Za důležité považujeme především spokojenost našich pacientů

Nabízíme Vám odborná vyšetření s vědomím, že nám svěřujete nejcennější smysl, svůj zrak. V Očním Centru Vision o Vás pečují kvalifikovaní odborníci s vysoce moderním lékařským přístrojovým vybavením.