V rámci všeobecné oční ordinace zajišťujeme:

 • standardní oční vyšetření všech očních onemocnění a úrazu
 • komplexní oční vyšetření dětí od nejútlejšího dětství a dospělých
 • měření dioptrii počítačovým refraktometrem a předpis brýlí
 • přesné binokulární dokorigování pomocí projekce polarizovaných nebo dvoubarevných testů
 • vyšetření prostorového vidění a vyšetření nervosvalové dysbalance (rovnováhy)
 • měření nitroočního tlaku bezkontaktním nebo aplanačním tonometrem
 • fotodokumentace předního segmentu a očního pozadí
 • vyšetření zorného pole počítačovým perimetrem
 • ultrazvukovou diagnostiku nitroočních onemocnění

 

Dovolujeme si Vám nabídnout nadstandardní vyšetření:

 • komplexní vyšetření glaukomu (zeleného zákalu). Jedná se o závažné oční onemocnění, kdy pacient  v časných stadiích onemocnění nemá subjektivní příznaky a standardním vyšetřením se v počátečním stadiu onemocnění nemusí zjistit
 • tomografické vyšetření zrakového nervu pomocí přístroje HRT III *
 • tomografické vyšetření sítnice , zrakového nervu, komorového úhlu a rohovky  pomocí přístroje OCT **
 • ultrazvukové vyšetření rohovky
 • plastické a estetické výkony včetně aplikace botulotoxinu a výplňových materiálů

* Tomografické vyšetření zrakového nervu přístrojem HRT III je převratem v diagnostice a léčbě glaukomu (zeleného zákalu). Převrat v diagnostice a léčbě je dán tím, že pomocí HRT III se zachytí  změny na zrakovém nervu o 10 i více let dříve, než začne mít pacient subjektivní potíže.

** OCT je spektrální optický koherentní tomograf umožňující kvalitní vyšetření tloušťky nervových vláken na sítnici včetně vyšetření tloušťky rohovky a šíře komorového úhlu. 


Za důležité považujeme především spokojenost našich pacientů

Nabízíme Vám odborná vyšetření s vědomím, že nám svěřujete nejcennější smysl, svůj zrak. V Gemini očním centru o Vás pečují kvalifikovaní odborníci s vysoce moderním lékařským přístrojovým vybavením.