Změna ordinační doby ambulance!
Z provozních důvodů ...
Více novinek v archivu


Poradna pro diagnostiku a léčení glaukomu (zeleného zákalu)

  • diagnostika, léčení a dispenzarizace pacientů s glaukomem
  • tonometrie bezkontaktní, aplanační
  • ultrazvukové měření tloušťky rohovky
  • gonioskopie
  • perimetrie 
  • OCT vyšetření tloušťky nervových vláken na sítnici a zrakového nervu
  • OCT předně segmentové - vyšetření tloušťky rohovky a šíře komorového úhlu
  • HRT III vyšetření zrakového nervu

Počáteční stadia glaukomu nelze určit nebo vyloučit jediným vyšetřením. Je nutné vyšetření opakovat a sledovat vývoj změn v čase.

Glaukom neboli zelený zákal

Glaukom (zelený zákal) je i dnes závažné oční onemocnění, protože ve většině případů nečiní pacientovi v prvních  letech žádné  potíže, ale jeho důsledky v případě neléčení jsou nevratné.

Glaukom je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Zrakový nerv vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do našeho oka. Jeho postupné poškození má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku. Zákeřnost glaukomu spočívá hlavně v tom, že zpočátku o něm nemocný člověk vůbec neví. 
Pokud není člověk vyšetřen lékařem, může si svého onemocnění všimnout, až v pokročilejších stadiích poškození zrakového nervu, kdy již vzniklé změny nelze odstranit medikamenty ani chirurgicky.

Glaukom progreduje vždy. Není-li správně a včas léčen, vede i dnes ke slepotě. Je nutné jej včas zachytit a léčením progresi zpomalit natolik, aby onemocnění neovlivnilo kvalitu života pacienta. Pokud je glaukom diagnostikován včas, tak v naprosté většině případů lze zvládnout léčení očními kapkami. Moderní antiglaukomatika jsou v současnosti velmi účinná.

Další možnosti terapie jsou zásahy v komorovém úhlu (laserová trabekulektomie nebo trabekuloplastika, případně mikrochirurgický výkon). V posledních letech se jako první terapeutický zákrok někdy doporučuje speciální laserová operace, tak zvaná selektivní trabekuloplastika.


Za důležité považujeme především spokojenost našich pacientů

Nabízíme Vám odborná vyšetření s vědomím, že nám svěřujete nejcennější smysl, svůj zrak. V Gemini očním centru o Vás pečují kvalifikovaní odborníci s vysoce moderním lékařským přístrojovým vybavením.