Ortoptická oddělení - Nový Jičín, Kopřivnice

Ortoptická oddělení se zabývají léčením pacientů, zejména dětí s poruchami binokulárního (prostorového) vidění – šilháním a tupozrakosti.

Touto poruchou je přibližně postiženo 5% populace a léčení je nezbytné zahájit co nejdříve. 

Pozitivních výsledků je možné dosáhnout včasným zjištěním, správnou diagnostikou a zahájením léčby, vedené lékařem se zvláštní specializací a ortoptistou. Spolupráce pedagogů a zvláště rodičů je velkým přínosem pro dosažení dobrých výsledků.

Ortoptická oddělení jsou v zájmu pacientů (klientů) dislokovaná, ale přitom úzce spolupracují s oční ordinací OCV, kde se pravidelně provádí vizita (kontrola průběhu léčení a kontrola výsledků) s nastavením dalšího průběhu léčebného cvičení.

Léčebná cvičení představují soubor ortoptických postupů s využitím speciálních přístrojů a různých pomůcek včetně aplikace očních okluzorů a brýlí. 
Postup léčení stanoví oční lékař s funkční specializací. Vlastní léčebná cvičení provádí zkušená zdravotní sestra s odpovídajícím osvědčením ortoptisty. V zájmu dosažení co nejlepších výsledků se ortoptisté na jednotlivých odděleních střídají, aby se vyloučil jednostranný subjektivní pohled na průběh léčení.

Kvalitní prostorové vidění je pro budoucnost dětí v jejich profesním uplatnění naprosto limitující. Například: řízení letadel, obsluha zvedacích zařízení a ve všech profesích, kde přesný odhad vzdálenosti je pro kvalitu výkonu práce vyžadován. Počet profesí vyžadující přesnou lokalizaci se neustále rozšiřuje. Rovněž ve sportech jako jsou míčové hry je prostorové vidění naprosto rozhodující pro dosažení úspěchu každého jednotlivce. Společným cílem je oční poruchu odstranit v útlém dětství, kdy jsou pro toto předpoklady.

Ortoptická oddělení jsou umístěna v:

Novém Jičíně - v budově MŠ ul. Komenského 78
Kopřivnici - v budově MŠ ul. Pionýrská 727
Novém Jičíně - v budomě kliniky Gemini Tyršova 2220/4
Ostravě Hrabůvce Horní 1492/55 
Frenštátě p/R - přesunuto do Gemini očního centra Nový Jičín, Tyršova 2220/4

anna1.png


Za důležité považujeme především spokojenost našich pacientů

Nabízíme Vám odborná vyšetření s vědomím, že nám svěřujete nejcennější smysl, svůj zrak. V Gemini očním centru o Vás pečují kvalifikovaní odborníci s vysoce moderním lékařským přístrojovým vybavením.