Spektrální optický koherentní tomograf

OCT Optovue RTvue spektrální optický koherentní tomograf - Spektrální optický koherentní tomograf

OCT Optovue RTvue spektrální optický koherentní tomograf

 • laserový tomografický skenovací systém pro diagnostiku předního segmentu oka,
  sítnice, sklivce a zrakového nervu
 • umožnuje zobrazení tkáně v příčných řezech
 • porovnání vyšetření v čase

Retinální tomograf

HRT Heidelbergův retinální tomograf - Retinální tomograf

HRT Heidelbergův retinální tomograf

 • bezkonkurenční přístroj pro diagnostiku zeleného zákalu (glaucomu)
 • umožňuje včasnou diagnostiku, až 10 let před rozvojem subjektivních obtíží
 • porovnání vyšetření v čase a kvantitativní popis zrakového nervu

Fundus kamera

Fundus kamera Nidek AFC 330 - Fundus kamera

Fundus kamera Nidek AFC 330

 • dokumentace stavu předního segmentu oka,
  sítnice, sklivce, zrakového nervu a jejich krevního zásobení

Ultrazvuk

Ultrazvuk NIDEK US-4000 - Ultrazvuk

Ultrazvuk NIDEK US-4000

 • Náš ultrazvukový přístroj je vybaven sondou pro pořizování B-scanu.
 • Umožňuje nám zobrazovat vnitřní struktury oka na 2D obrazech.

Ruční autorefrakto-keratometr

Ruční autorefrakto-keratometr Nidek ARK 30 - Ruční autorefrakto-keratometr

Ruční autorefrakto-keratometr Nidek ARK 30

 • měření refrakce a zakřivení rohovky u malých dětí a imobilních pacientů

Ruční autorefraktometr

Ruční autorefraktometr Nidek HandyRef - Ruční autorefraktometr

Ruční autorefraktometr Nidek HandyRef

 • modernější vezre ručních autorefraktometrů
 • rychlejší a přesnější měření refrakce u dětí a obtížněji měřitelných pacientů

Autorefrakto-kerato-tonometr

Autorefrakto-kerato-tonometr Nidek Tonoref II - Autorefrakto-kerato-tonometr

Autorefrakto-kerato-tonometr Nidek Tonoref II

 • rychlé a přesné měření refrakce u očních vad
 • měření parametrů zakřivení rohovky
 • bezkontaktní měření nitroočního tlaku

Perimetr

Perimetr Oculus Twinfield - Perimetr

Perimetr Oculus Twinfield

 • diagnostika onemocnění sítncice, zrakového nervu a centrální nervové soustavy
 • měření kvality a rozsahu zorného pole
 • porovnávání vyšetření v čase

Topograf

Topograf Oculus Keratograph 5 - Topograf

Topograf Oculus Keratograph 5

 • slouží k vyšetření rohovky, slzného filmu, lipidové vrstvy
 • pomáhá při aplikaci kontaktních čoček

Synoptofor

Synoptofor Clement Clark - Synoptofor

Synoptofor Clement Clark

 • diagnostika poruch binokulárního vidění

Akreditované pracoviště MZ ČR - licence České lékařské komory F020

Specializujeme se na diagnostiku i léčbu šilhání a tupozrakosti zeleného zákalu či diagnostiku onemocnění sítnice.