Gemini oční centrum s.r.o. vzniklo transformací z Očního Centra Vision s.r.o. 

Základy byly založeny paní MUDr. Ľubicí Ludvovou v roce 1992.

Na základě předcházejícího úspěšného profesionálního vývoje v oboru všeobecné oftalmologie, strabologie a oční chirurgie založila nestátní zdravotnické zařízení – oční ordinaci v budově tzv. stomatologické polikliniky na ul. Msgr. Šrámka v Novém Jičíně.

Dlouholetý zájem o léčení dětí s poruchami binokulárního vidění (strabismu a tupozrakosti) vedl k rozšíření náplně v poskytování zdravotnických služeb. Dosavadní oční ordinace byla rozšířena o ortoptická oddělení.

V roce 2003 byly zdravotnické služby doplněny o služby v oboru oční optiky. 

Od 2. ledna 2011 byl zahájen provoz v novém objektu na Tyršově ul.2220/4 v Novém Jičíně.V roce 2012 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR udělena společnosti„ Oční Centrum Vision s.r.o. akreditace I. stupně pro výchovu a vzdělávání lékařů v oboru oftalmologie.
Akreditované pracoviště MZ ČR - licence České lékařské komory F020

Specializujeme se na diagnostiku i léčbu šilhání a tupozrakosti zeleného zákalu či diagnostiku onemocnění sítnice.