Akce na brýlové multifokální čočky!
Sleva 22% na multifokální...
Více novinek v archivu


Nový Keratograph 5M

28.01.2015 | 2038

Oční centrum Vision s.r.o. nově disponuje moderním přístrojem Keratograph 5M, který umožňuje detailní vyšetření předního segmentu oka - rohovky a spojivky. Mezi tato vyšetření patří zejména topografie rohovky a neinvazivní vyšetření slzného filmu.


Topografie rohovky

Keratograph 5M změří zakřivení po celé ploše oční rohovky a sestaví její barevnou mapu. Ta slouží k diagnostice rohovkových onemocnění, např. keratokonu (vyklenutí rohovky), k přesnému zmapování rohovkového astigmatismu (refrakční vada, způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici) a také je nezbytným podkladem pro správnou aplikaci tvrdých kontaktních čoček a speciálních měkkých kontaktních čoček (torické, multifokální kontaktní čočky).

Keratograpg


Neinvazivní vyšetření slzného filmu

Toto vyšetření je důležité pro stanovení příčin a následně navržení účinné léčby u syndromu suchého oka.
S pocitem suchých a podrážděných očí se jednou za čas setká každý, pokud se však tyto obtíže pravidelně vracejí, je potřeba je řešit. Podceněním situace totiž může dojít až k fatálním důsledkům v podobě jizvení a tvorby vředů na rohovce.
Dlouhé hodiny u počítače, pobyt v uzavřených, klimatizovaných prostorách, únava, ale také některá onemocnění (cukrovka, poruchy štítné žlázy), hormonální změny (menopauza) a užívání léků, to vše může způsobit porušení slzného filmu oka, a tudíž nedostatečné zvlhčení spojivky a rohovky. Slzný film je tvořen tenkou vrstvou slz, rozetřených mrkáním na povrchu oka. Za normálních okolností trvale překrývá rohovku a je zodpovědný za její správnou funkci, ochranu a za jasné vidění. Pokud oči nejsou dostatečně chráněny slzným filmem, dostavují se nepříjemné příznaky jako je pálení, řezání, zarudnutí očí, nadměrné slzení, únava očí a v neposlední řadě krátkodobé změny v ostrosti vidění


Správná léčba odstraní příznaky a zlepší subjektivní pocity. Aby mohl být syndrom suchého oka účinně léčen, je potřeba v prvé řadě zjistit o jakou poruchu slzného filmu se jedná a stanovit její příčinu. Poruchy slzného filmu jsou způsobeny buďto sníženou schopností oka tvořit slzy = nedostatkem slz (kvantitativní změny), nebo nežádoucími změnami ve složení slzného filmu (kvalitativní změny). V obou dvou případech je cílem léčby zajistit oku dostatečný, stabilní a rovnoměrný slzný film, který oko dokonale ochrání.

Keratograph 5M obsahuje soubor testů, které umožňují u každého pacienta přesně stanovit, o kterou poruchu se v daném konkrétním případě jedná. Výsledky všech provedených testů, včetně fotografií, jsou uloženy v databázi přístroje a pomáhají lékaři průběžně sledovat vývoj onemocnění a účinnost doporučené léčby.

Keratograpg


Léčba odpovídá závažnosti stavu – aplikují se oční kapky (umělé slzy), někdy jsou vhodné zvlhčující oční masti a gely. U závažnějších forem je v některých případech je nutný i chirurgický zákrok, jenž na určitou dobu zabrání odtoku slz, případně řeší nesprávné postavení očních víček. Pro úspěšnou léčbu je důležitá také správná hygiena očních víček, úprava podmínek okolního prostředí, ale i zdravý životní styl.
Za důležité považujeme především spokojenost našich pacientů

Nabízíme Vám odborná vyšetření s vědomím, že nám svěřujete nejcennější smysl, svůj zrak. V Očním Centru Vision o Vás pečují kvalifikovaní odborníci s vysoce moderním lékařským přístrojovým vybavením.